TrashPop:

TrashPop er en ikke-kommersiell konsertarrangør som ble opprettet i 2004 av en vennegjeng som ville «fylle tomrommet» i konserttilbudet i Kristiansand. Arrangøren har vært en viktig spillebrikke i utviklingen av byens musikk- og kulturtilbud, og arbeidet med å holde konserttilbudet i byen variert og kvalitetsikret holder enda på den dag i dag.   

TrashPop har alltid hatt fokus på å nå en ung og musikkinteressert målgruppe, både som publikummere men også som organisasjonens frivillige. Med årene har det vært stadig utskiftning av frivillige og administrasjonen, og for mange har TrashPop vist seg å være et springbrett for det som skulle bli en karriere innenfor musikkbransjen. Derfor er vi i TrashPop bevisst på å være en arena for kompetanseheving, samtidig som vi jobber for å gjøre kulturtilbudet i Kristiansand stadig mer interessant. 

Samarbeidsprosjekt har vært en viktig del av å være nyskapende, og flere av disse prosjektene er rettet mot ungdom. Tidligere har vi i stor grad samarbeidet med Samsen Kulturhus og SØRF i forskjellige U18- og ungdomsarrangement, men for å skape større kontinuitet kommer vi til å gjøre ungdomstiltakene våre til en fast del av vår konsertserie med arrangementene «Samsen Presenteres» og «Konsen Presenteres». Her vil ungdom og unge voksne med sine musikkprosjekt få muligheten til å spille på et av byens mest sentrale scener, samtidig som de får prøvd ut prosjektet sitt og vist seg frem for byens musikkbransje. Dette vil være TrashPop sitt hovedtiltak for å få alt det spennende som skjer på øvingsrommet ut på en scene, og på den måten bidra til å hjelpe nystartede band over dørterskelen.